Her kan du se lidt info omkring de huse vi bygger.
Der er tale om den en af de absolut mest miljøvenlige produktionsløsning på markedet.
Lige fra træet vokser langsomt, til fældning og produktion af husene.

Vores fabrik værdsætter et miljøvenligt og sundt miljø.

100% kvalitetscertificeret
Vi bruger 100% vedvarende energi
CE-styrke klassificeret strukturelt træ FSC
ISO 9001
Green Energy 100%

Med disse værdier for øje har vi organiseret vores produktion på en måde, der giver vores kommende generationer et værdigt livsmiljø. For at komme i mål med dette, har vi implementeret affaldsfri produktion og vi bruger FSC® (C-108038) certificerede materialer i vores produkter for at bidrage til miljøets bæredygtighed.

Derfor er vi den rigtige løsning når du tænker miljøvenligt og samtid ikke går på kompromis med kvalitet og design.


Årligt varmetab og  Klimabeskyttelse


Varmetab: 16 kWh / m² pr. Varmesæson. Er den Mængde varme, der slipper ud gennem en kvadratmeter i en anvendelig opvarmningsperiode i Danmark. 

Bemærk: Med denne løsning kan du med intern alternativ energi som solceller m.m. 
opnå at varmebehovet er lavere end varmetabet.


Primær energi (ikke vedvarende): 

83 kWh / m² Ikke-vedvarende primær energi (= energi fra fossile brændstoffer og kerneenergi), er det der blev brugt til at fremstille det nye hus incl. materialer ("vugge til død").
Drivhusgaspotentiale: -101 kg CO2 ækv. / M² 

Til produktion af de anvendte byggematerialer blev flere drivhusgasser fjernet fra atmosfæren end udsendt.


Sammensætning af ikke-vedvarende produktion af primær energi:


gran (134 mm) 60%
Rockwool Klemmrock 035 (145 mm) 22%
gran (18 mm) 8%
strukturelt træ (145x45) 5%
Klöber Permo vert UV 5%
Sammensætning af produktionens drivhuspotentiale:
# 2 Rockwool Klemmrock 035 4kg
# 2.1 strukturelt træ -7 kg
# 5 gran -12 kg
# 1 gran -87 kg